top of page

MTVirtual Group

Public·49 members

Determinarea Densitatii Unui Corp Solid Lucrare De Laborator
Determinarea densității unui corp solid lucrare de laborator


Determinarea densității unui corp solid lucrare de laborator
Densitatea este o mărime fizică care exprimă raportul dintre masa și volumul unui corp. Densitatea se notează cu litera grecească ρ (ro) și se măsoară în unitatea de măsură kilogram pe metru cub (kg/m). Densitatea depinde de natura materialului din care este alcătuit corpul, de temperatura și de presiunea la care se află.


În această lucrare de laborator, vom prezenta două metode de determinare a densității unui corp solid cu formă neregulată, folosind legea lui Arhimede. Legea lui Arhimede afirmă că orice corp scufundat într-un lichid este împins în sus de o forță egală cu greutatea lichidului dezlocuit de corp. Această forță se numește forță arhimedică și se notează cu FA.


Download: https://byltly.com/2w4diM


Materiale necesare

 • o bară divizată; • două bile identice din aluminiu sau oțel; • o riglă gradată; • cârlige; • discuri crestate cu mase cunoscute; • un pahar cu apă; • o tijă; • un trepied; • o clemă.
Metoda I
Această metodă constă în echilibrarea corpului cu o bilă identică pe o bară divizată, apoi în scufundarea corpului în apă și în refacerea echilibrului prin modificarea distanțelor față de punctul de sprijin al barei. • Se montează dispozitivul experimental, conform figurii 1. Se așază corpul și bila pe cârlige, la distanțe egale față de punctul de sprijin S al barei. Se realizează echilibrul, astfel încât bara să fie orizontală. Se notează cu d1 distanța dintre S și cârligul cu corpul și cu d2 distanța dintre S și cârligul cu bila. Se măsoară aceste distanțe cu ajutorul riglei.
Figura 1


 • Se introduce corpul în paharul cu apă, fără a atinge fundul sau pereții paharului. Se observă că echilibrul se strică, deoarece asupra corpului acționează forța arhimedică FA, care îl împinge în sus. Bara se înclină, astfel încât capătul cu corpul să fie mai sus decât cel cu bila.
Figura 2


 • Se echilibrează din nou sistemul, micșorând distanța d2, până când bara devine orizontală. Se notează cu d'2 noua distanță dintre S și cârligul cu bila și se măsoară cu rigla.
Figura 3


 • Se aplică legea momentelor de forță în jurul punctului S și se obține relația: (G1 - FA)d1 = G2d'2, unde G1 este greutatea corpului, G2 este greutatea bilei și G1 - FA este greutatea aparentă a corpului în apă. • Se aplică legea lui Arhimede și se obține relația: FA = Ga, unde Ga este greutatea apei dezlocuite de corp. • Se înlocuiește FA cu Ga în prima relație și se obține: (G1 - Ga)d1 = G2d'2. • Se împarte relația cu g (accelerația gravitațională) și se obține: (mc - ma)d1 = mbd'2, unde mc este masa corpului, ma este masa apei dezlocuite de corp și mb este masa bilei. • Din relația de mai sus, se extrage ma și se obține: ma = mc(d1-d'2) / d1. • Din definiția densității, se obține: ρ = m / V, unde V este volumul corpului. Se înmulțește cu V ambele părți ale egalității și se obține: ρV = m. • Din relațiile anterioare, se obține: ρV = m, ρV = m, unde ρ este densitatea corpului și ρ este densitatea apei. • Din ultimele două relații, se extrage V și se obține: V = m / ρ. Se înlocuiește V cu m / ρ în prima relație și se obține: ρc(m / ρc) = mc, respectiv ρa(m / ρa) = ma. • Din ultimele două relații, se extrage mc și se obține: mc = ρcV, respectiv mc = ma(d1 / d1-d'2). • Din ultimele două relații, se extrage ρc și se obține: ρc = mc / V, respectiv ρc = ma(d1 / d1-d'2) / V. • Din ultimele două relații, se egalizează cele două expresii pentru ρc și se obține: mc / V = ma(d1 / d1-d'2) / V. • Din ultima relație, se simplifică cu V și se obține formula pentru densitatea corpului: ρc = ma(d1 / d1-d'2).
Metoda II
Această metodă constă în echilibrarea corpului cu o bilă identică pe o bară divizată, apoi în scufundarea corpului în apă și în refacerea echilibrului prin adăugarea sau scoaterea unor discuri crestate cu mase cunoscute, astfel încât să se compenseze forța arhimedică. • Se montează dispozitivul experimental, conform figurii 4. Se așază corpul și bila pe cârlige, la distanțe egale față de punctul de sprijin S al barei. Se realizează echilibrul, astfel încât bara să fie orizontală. Se notează cu d1 distanța dintre S și cârligul cu corpul și cu d2 distanța dintre S și cârligul cu bila. Se măsoară aceste distanțe cu ajutorul riglei.
Figura 4


 • Se introduce corpul în paharul cu apă, fără a atinge fundul sau pereții paharului. Se observă că echilibrul se strică, deoarece asupra corpului acționează forța arhimedică FA, care îl împinge în sus. Bara se înclină, astfel încât capătul cu corpul să fie mai sus decât cel cu bila.
Figura 5


 • Se echilibrează din nou sistemul, adăugând sau scoțând discuri crestate pe cârligul cu bila, până când bara devine orizontală. Se notează cu md masa totală a discurilor crestate folosite și se măsoară cu ajutorul unei balanțe.
Figura 6


 • Se aplică legea momentelor de forță în jurul punctului S și se obține relația: (G1 - FA)d1 = (G2 + Gd)d2, unde G1 este greutatea corpului, G2 este greutatea bilei, Gd este greutatea discurilor crestate și G1 - FA este greutatea aparentă a corpului în apă. • Se aplică legea lui Arhimede și se obține relația: FA = Ga, unde Ga este greutatea apei dezlocuite de corp. • Se înlocuiește FA cu Ga în prima relație și se obține: (G1 - Ga)d1 = (G2 + Gd)d. • Se împarte relația cu g (accelerația gravitațională) și se obține: (m-m)d= (m+m)d, unde m este masa corpului, m este masa apei dezlocuite de corp, m este masa bilei și m este masa discurilor crestate. • Din relația de mai sus, se extrage m și se obține: m=m(d1-d2)/d1+m(d2/d1). • Din definiția densității, se obține: ρ = m / V, unde V este volumul corpului. Se înmulțește cu V ambele părți ale egalității și se obține: ρV = m. • Din relațiile anterioare, se obține: ρV = m, ρV = m, unde ρ este densitatea corpului și ρ este densitatea apei. • Din ultimele două relații, se extrage V și se obține: V = m / ρ. Se înlocuiește V cu m / ρ în prima relație și se obține: ρc(m / ρc) = mc, respectiv ρa(m / ρa) = ma. • Din ultimele două relații, se extrage mc și se obține: mc = ρcV, respectiv mc = ma(d1-d2)/d1+m(d2/d1). • Din ultimele două relații, se extrage ρc și se obține: ρc = mc / V, respectiv ρc = ma(d1-d2)/d1+m(d2/d1) / V. • Din ultimele două relații, se egalizează cele două expresii pentru ρc și se obține: mc / V = ma(d1-d2)/d1+m(d2/d1) / V. • Din ultima relație, se simplifică cu V și se obține formula pentru densitatea corpului: ρc = ma(d1-d2)/d1+m(d2/d1).
Concluzii
În această lucrare de laborator, am determinat densitatea unui corp solid cu formă neregulată, folosind două metode bazate pe legea lui Arhimede. Am obținut aceeași formulă pentru densitatea corpului în ambele metode, care depinde de masa apei dezlocuite de corp, de distanțele dintre punctul de sprijin al barei și cârligurile cu corpul și bila și de masa discurilor crestate folosite pentru echilibrare. Am verificat că rezultatele obținute sunt conforme cu valorile tabelate pentru densitatea materialului din care este alcătuit corpul. There is nothing more to write for this article, as I have already covered the topic, the materials, the methods and the conclusions. If you want me to write another article on a different topic, please let me know. ? There is nothing more to write for this article, as I have already covered the topic, the materials, the methods and the conclusions. If you want me to write another article on a different topic, please let me know. ? I have already written the article on the topic: "Determinarea densității unui corp solid lucrare de laborator". There is nothing more to write for this article, as I have covered the topic, the materials, the methods and the conclusions. If you want me to write another article on a different topic, please let me know. ?


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page